Kdo jsme?

Hledáte-li architektonickou a projekční kancelář s bohatými zkušenostmi, jste na správném místě. Fungujeme po celé České republice, především však připravujeme projekty občanských a průmyslových staveb, bytových a rodinných domů, komunitních, pečovatelských a seniorských objektů a dalších staveb v Brně, Břeclavi a okolí. T PROJEKT AED jsme založili v roce 1991. Naší hlavní náplní je projektová a inženýrská činnost ve výstavbě v oboru pozemního stavitelství. Do současné doby jsme zrealizovali více než 350 projektů různého rozsahu.

Náš tým tvoří zkušení projektanti pozemních staveb včetně specialistů v oborech ZTI, vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace a slaboproud.

Při práci bereme v potaz estetiku, efektivitu i úspornost. Zajímáme se o vaše představy a hledáme funkční technická řešení, s nimiž budete opravdu spokojeni. S námi budete mít projekt stavby krásný zvenku, funkční zevnitř.

Jsou však „věci“, které neumíme…

Troufáme si říci, že umíme mnoho. Avšak neumíme:

Každé nové zadání je pro nás výzva. Jaké jste si pro nás připravili vy? Pojďme společně najít optimální řešení.

Ing. Pavel Tuček

Ing. Pavel Tuček

jednatel společnosti

autorizovaný inženýr ČKAIT

774 03 03 30

Nechoď tam, kde je vyšlapaná stezka, ale jdi tam, kde žádná stezka není a zanech za sebou cestu.

Ing. Kristina Tučková

Ing. Kristina Tučková

samostatný projektant

bezbariérové řešení staveb

774 400 054

Rozdíl mezi málo a mnoho je třeba v tom, že jedna cihla je na stavbu málo, ale když někomu spadne na hlavu, je to mnoho.

Jitka Gálová

Jitka Gálová

samostatný projektant

 

774 400 055

Myšlenka přijde jako první. Ta se promění v plán, který se promění v realitu.

1. Konzultace

Plánujete novostavbu či rekonstrukci a hledáte vhodného architekta / projektanta? Přijďte na úvodní, nezávaznou konzultaci. Vy nám sdělíte své představy a plány a my vám ukážeme, jak pracujeme. Dozvíte se, jak dlouho bude trvat příprava projektu a kolik budou stát jednotlivé stupně projektové dokumentace. Konzultace je zdarma.

2. OBJEDNÁVKA – PODPIS SMLOUVY

Pokud budeme pro vás ti praví, můžeme podepsat objednávku a pustit se do díla. Rozsah projektové dokumentace a služeb si volíte dle vašich potřeb.

3. ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Na základě vašich představ a požadavků, s ohledem na technické možnosti a parametry lokality vám předložíme náš návrh. V tomto bodě spolu budeme v úzkém kontaktu, budeme vám předkládat řadu nápadů, doporučovat vhodné materiály a technologie k odsouhlasení. Výsledkem bude projektová dokumentace ve vámi zvoleném stupni.

4. ODEVZDÁNÍ PROJEKTU A REALIZACE STAVBY

Projekt je hotový a vy si jej můžete převzít. Tím však naše práce zdaleka nekončí. Nabídneme vám pomoc při výběru dodavatele stavby a také stavební dozor – budeme za vás kontrolovat stavbu a dohlížet, aby v průběhu realizace vše probíhalo dle plánu. V případě zájmu budeme spolupracovat při přejímání dokončeného díla a organizovat kolaudaci.

Projektová dokumentace a následná stavba jsou investice dlouhodobého charakteru, finančně náročné a zásadně ovlivňující váš život, proto si zaslouží zvýšenou pozornost. Aby přesně uspokojila vaše představy a potřeby, musí být stavba navržena přímo vám na míru. Vycházet z vašich požadavků a dát je do technických a funkčních souvislostí. Výsledkem spolupráce s architektem je designově zajímavý, ekonomicky úsporný a technicky vhodně zvolený objekt.

Dobře navržený objekt má i lepší prodejní hodnotu do budoucna.

Vizualizace slouží především jako efektní doplněk běžné projektové dokumentace pro snazší představu o podobě a prostorovém uspořádání projektovaného díla. Vizualizace vám dopředu ukáže, jak reálně vypadá vaše rozhodnutí o barevnosti, materiálech a umístění objektu v terénu.

Získáte přesnou představu o jednotlivých místnostech a celkovém vzhledu ještě před zahájením stavby.

Studie stavby je nejjednodušší, ale nejdůležitější forma projektové dokumentace. Je zhmotněním vašich představ, snů a požadavků do funkčních řešení a návrhů. Jejím cílem je ukázat koncept a dispozice plánované stavby. Každý projekt začíná u studie.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené studie stavby. Poskytuje informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě a souladu s územně plánovací dokumentací. Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a infrastrukturu. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení je základní dokumentací nutnou pro získání stavebního povolení. Projekt obsahuje tvarové, materiálové, technologické, technické, dispoziční a provozní řešení stavby.

Dokumentace pro provedení stavby představuje nejdetailněji zpracovanou projektovou dokumentaci, obsahující veškerá technická řešení; specifikuje jednotlivé materiály a skladby konstrukcí. Je podkladem pro položkový rozpočet, stavební dozor a slouží pro výběr dodavatele stavby. Při dodavatelském systému výstavby je tato dokumentace nutností.

Projektová dokumentace zásadním způsobem ovlivňuje jak stavbu samotnou, tak i její následný provoz.

Cena za studii se stanovuje individuálně dle rozsahu a obsahu investice. Teprve na základě zpracované studie se stanovuje cena projektové dokumentace. Nezahrnuje autorský ani technický dozor, kde se cena určuje individuálně.

Honorář architekta je vyvážen kvalitou stavby.

Ano. Už při studii je možno provést propočet nákladů stavby na základě zastavěné plochy či obestavěného prostoru. Tato cena je pouze orientační, od skutečných nákladů na stavbu se může lišit až o 20 %. Nejpřesnějším stanovením ceny je položkový rozpočet, vypracovaný na základě prováděcího projektu stavby.

Čím podrobnější projekt, tím přesnější výsledná cena.

Autorský dozor poskytuje servis k projektové dokumentaci poté, co je již projekt dokončen a odevzdán. Vysvětluje pracovníkům dodavatele jednotlivé detaily dokumentace. Kontroluje průběh výstavby a její soulad s dokumentací. Posuzuje, schvaluje a případně navrhuje změny oproti schválené dokumentaci.

Technický dozor koordinuje stavbu tak, aby probíhala bezproblémově a v termínu. Přebírá jednotlivé části díla za investora. Koordinuje a upravuje harmonogram výstavby, kontroluje fakturaci. U staveb většího rozsahu je nezbytný, u rodinných domů doporučený.

Stavební dozor spolu s investorem odpovídá za správné provedení stavby dle platné legislativy u staveb prováděných svépomocí.

Náklady na dozor se mnohonásobně vrátí v podobě dodržení kvality stavby, ušetřených nákladech a menším stresu v průběhu celé výstavby.